Home Uncategorized இந்தோனேசியாவில் நிலஅதிர்வு

இந்தோனேசியாவில் நிலஅதிர்வு


வளிமண்டலதினை களம் சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை மையத்தினால் வழங்கப்பட தகவல் சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்படுமா? முன்னெச்சரிக்கையாக கரோயத்தில் மக்கள் நடமாடுவதை தவிர்கவும்


MORE VACANCY  போலி வாக்கு சீட்சிகளுடன் சென்ற ஒருவர் கைது