Home Government vacancy Government job vacancies இறைவரி சேவை போட்டி பரீட்சை – இலவச விண்ணப்படிவம்

இறைவரி சேவை போட்டி பரீட்சை – இலவச விண்ணப்படிவம்

REVENUE INSPECTOR

(Inland Revenue Service Exam Application 2020)

இறைவரி சேவை ஆட்சேர்ப்பு போட்டி பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள்(Inland Revenue Service Exam Application 2020) மீள ஏற்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பங்குனி மாத வர்த்தமானியில் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டிருந்தது. இதற்கான புதிய முடிவுதிகதி 2020- ஆடி 4ம் திகதியாகும்.

ஏற்கனவே வயதெல்லை 28 என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் தற்போது அது 30 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அரசாங்க சேவையில் உள்ளோருக்கான வயதெல்லை 35 ஆகும்.

இதற்குரிய விண்ணப்படிவத்தை இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்.

-DOWNLOAD APPLICATION-

-வர்த்தமானியை பார்க்க-

MORE VACANCY  Management Assistant - central provincial RDA